Dr Piotr Niwiński, urodzony w 1966, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dziejami Okręgu Wileńskiego AK, historią konspiracji antykomunistycznej oraz aparatem represji na Pomorzu po 1945 roku. Autor blisko stu publikacji, m.in. monografii "Okręg Wileński AK 1944-1948" (Warszawa 1999), która otrzymała Nagrodę im. Jerzego Łojka, współautor albumu "Żołnierze wyklęci" (Warszawa 2002) i "Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956" (Warszawa-Lublin 2007).